Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

BK9500   BECKHOFF BK9500   Thiết bị BECKHOFF BK9500 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
BX3100   BECKHOFF BX3100   Thiết bị BECKHOFF BX3100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
BX5100   BECKHOFF BX5100   Thiết bị BECKHOFF BX5100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
BX5200   BECKHOFF BX5200   Thiết bị BECKHOFF BX5200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
BX8000   BECKHOFF BX8000   Thiết bị BECKHOFF BX8000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
BX9000   BECKHOFF BX9000   Thiết bị BECKHOFF BX9000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
LC3100   BECKHOFF LC3100   Thiết bị BECKHOFF LC3100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
LC5100   BECKHOFF LC5100   Thiết bị BECKHOFF LC5100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
LC5200   BECKHOFF LC5200   Thiết bị BECKHOFF LC5200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
LC8400   BECKHOFF LC8400   Thiết bị BECKHOFF LC8400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
NC3100   BECKHOFF NC3100   Thiết bị BECKHOFF NC3100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
NK5100   BECKHOFF NK5100   Thiết bị BECKHOFF NK5100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EL9820   BECKHOFF EL9820   Thiết bị BECKHOFF EL9820 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0001   BECKHOFF ET1100-0000-0001   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0012   BECKHOFF ET1100-0000-0012   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0012 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0024   BECKHOFF ET1100-0000-0024   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0024 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0050   BECKHOFF ET1100-0000-0050   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0100   BECKHOFF ET1100-0000-0100   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0250   BECKHOFF ET1100-0000-0250   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0250 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0500   BECKHOFF ET1100-0000-0500   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0500 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-0750   BECKHOFF ET1100-0000-0750   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-0750 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1100-0000-1000   BECKHOFF ET1100-0000-1000   Thiết bị BECKHOFF ET1100-0000-1000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1200-0000-0001   BECKHOFF ET1200-0000-0001   Thiết bị BECKHOFF ET1200-0000-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1200-0000-0025   BECKHOFF ET1200-0000-0025   Thiết bị BECKHOFF ET1200-0000-0025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ET1200-0000-0075   BECKHOFF ET1200-0000-0075   Thiết bị BECKHOFF ET1200-0000-0075 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam